ISPS

ADP's faciliteter er pr. 1. juli 2004 blevet godkendt i henhold til ISPS koden. En facilitet er det område, hvor der umiddelbart er kontakt mellem skib og land. Klik på en af nedenstående faciliteter og få yderligere oplysninger om den pågældende facilitets ISPS-konditioner:

Fredericia:
Kastelshavn - Facilitet 1 
Centerhavn - Facilitet 5
Kaj 23 - Facilitet 6
Møllebugthavn - Facilitet 7 
Skanseodden - (Shell) Facilitet 8 

Nyborg:
Avernakke
Lindholm

Middelfart:
Middelfart Trafikhavn

Porte og adgangskontrol
Når skibene anløber sikrede faciliteter, vil der være adgangskontrol ind i området, og alle ansatte udstyres med id-kort. Vognmænd og andre, som skal have adgang til området i forbindelse med afhentning eller levering af varer, skal have adgangskort eller adgangskode udleveret gennem skibets agent, stevedorefirmaet eller speditionsfirmaet. Alternativt kan de blive ledsaget ind i området.

Krav til skibe inden anløb
Skibe, som anløber ADP's havne, skal inden anløb levere følgende oplysninger til skibets mægler:
- De sidste 10 anløbshavne
- Udstederen af skibets "International Ship Security Certificate" og det tilhørende nummer
- Skibets "Skibshistoriske fortløbende oversigt" (CSR)
- Besætningsliste, evt. liste over besætningsskift og passagerliste
- Liste over besøgende om bord under opholdet
- Liste over firmaer, der skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold

Krav til besætning
Hvis skibets besætning ønsker at gå i land, skal besætningen kunne identificere sig.

Sikringsansvarlige
Har du spørgsmål vedr. ISPS-koden, kan du kontakte ADP's trafikafdelinger:
Trafikafdeling, Fredericia og Middelfart Havn, tlf. 7921 5020
Trafikafdeling, Nyborg Havn, tlf. 7921 5082

Jóhann Petersen er sikringsansvarlig for alle ADP havne og kan kontaktes på tlf. 7921 5000.

Ordensreglement for danske havne
Download

Relevante links
Maritim sikring, Kystdirektoratet

International Maritime Organization