Nyborg

Nyborg Havn ligger direkte ud til Storebælt og med kun ni sømil til den internationale dybvandsrute, som forbinder Nordsøen og Østersøen har havnen en strategisk god placering.

Nyborg Havn huser Nordeuropas mest moderne faciliteter til håndtering af stålcoils og har de seneste år oparbejdet stor ekspertise som montage- og udskibningshavn for store offshore vindmølleprojekter. Læs mere om offshore wind projekterne her.

Havnen ligger uden for byen og tilbyder store, fleksible arealer til nye projekter.

Nyborg Havn tilbyder en lang række fordele:

  • Nem til- og frakørsel med direkte adgang til motorvejsnettet (E20)
  • Vanddybde på 11 meter
  • Alle nødvendige faciliteter med god infrastruktur og materiel
  • 310.000 m2 havneareal
  • Stor ekspertise i projektlast
  • Fleksible arealer med mulighed for individuel tilpasning

Havnekort Nyborg